Moderaterna i Mariestad

Ordning och reda,
nu gör vi mera!

Mariestad styrs bäst av Moderaterna

Mariestad är en kommun och stad med fantastiska förutsättningar och ingen kan ha missat att det hänt mycket de senaste åren. Moderaterna har varit motorn i denna utveckling, och nu söker vi ert förtroende att fortsätta denna resa och ta vara på Mariestads fantastiska möjligheter.

Moderaterna svartmålar inte, vi skönmålar inte och vi sopar inget under mattan, utan ser varje utmaning som en möjlighet.

Det är därför viktigt att ni går och röstar den 11 september och lägger er röst på Moderaterna, samt kryssar er kandidat. Moderaternas kandidat att fortsätta att leda kommunen är jag, Johan Abrahamsson, och jag söker ert fortsatta stöd att leda kommunen in i framtiden.

En viktig politisk insikt är att kommunens intäkter kommer från er invånare. Genom att vi ökat invånarantalet och företagandet kan vi nu satsa än mer på kärnverksamheten utan att höja skatten.

Vi har fått mycket gjort i Mariestad men jag och Moderaterna vill mer!

Det är ni med er röst avgör vem som ska leda kommunen och jag är beredd att axla det ansvaret även den kommande mandatperioden. Därför söker jag ert fortsatta stöd att leda kommunen.

Johan Abrahamsson
Moderaternas kandidat till posten

som kommunstyrelsens ordförande

Våra lokala priofrågor

1.

Äldrevård

 • Ge äldre möjligheten att flytta till ett biståndsbedömt trygghetsboende
 • Skapa mer utbyte mellan barn- och äldreomsorg
 • Utveckla arbetet för att motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa
 • Verka för att göra pensionärsrådet till kommunens matpanel för ökad delaktighet
 • Verka för en ökad delaktighet för personalen

2.

Skola

 • Skapa mer ordning och reda i klassrummet
 • Utveckla arbetsmiljön både för barn, elever och personal
 • Förbättra skolans möjligheter till tidigare upptäckt av särskilda behov
 • Utöka samarbetet med hemmen för ökat föräldraansvar
 • Fortsätta utvecklingen av förskolans läromiljöer
 • Verka för fler utbildningsplatser på Dacapo

3.

Livskvalitet

 • En levande stadskärna med ett större utbud
 • Ett rikt kulturliv och fritidsaktiviteter för alla åldrar
 • Stad och land går hand i hand och hela kommunen ska leva
 • Mariestad är en kommun som är enkel att leva i
 • Synliggöra vårt unika läge med jord, vatten och skog
 • Utveckla hamnen till en ännu attraktivare plats

4.

Klimat

 • Arbeta för de gröna näringarna och stärka den lokala produktionen
  Kommunen ska vara en aktiv part i klimatomställningen tillsammans med civilsamhälle och näringsliv
 • Fortsätta utvecklingen av kommunens test- och demonstrations-plats för att driva klimatomställningen
 • Fortsätta upprustningen och utvecklingen av våra byggnader, cykelbanor och parker

5.

Jobb

 • Bra företagsklimat ger fler jobb
 • Fortsätta värna det befintliga näringslivet
 • Snabbare handläggning och minskad byråkrati
 • Alla ska bidra efter sin förmåga
 • Förenkla omställning mellan olika branscher – fler utbildningsplatser inom fler områden
 • Utveckla medflyttar-servicen och förbättra samordningen mellan kommunen och näringslivet

6.

Trygghet

 • Alla skall känna sig trygga i sina hem och i sin vardag
 • Säkerställa att sjukhuset blir kvar i Mariestad
 • Nolltolerans mot droger
 • Verka för fler poliser och kommunala ordningsvakter samt mer kameraövervakning
 • Ta bort otrygga platser genom bättre belysning och fler trygghets-vandringar

För ett tryggt och trivsamt Mariestad!

Vi håller vad vi lovar

Ett axplock av vad vi genomfört utan skattehöjning:

 • Ökat kommunens intäkter som har återinvesterats i kärnverksamheten

 • Underhållit våra fastigheter samt gång- och cykelbanor

 • Förbättrat företagsklimatet

 • Startat träffpunkt Sonja för våra äldre

 • Startat kulturskola samt fritidsbank

 • Öppnat akutlogi för våldsutsatta kvinnor
 • Infört fältfritidsledare för en ökad trygghet

 • Utökat elevhälsans resurser för minskad psykisk ohälsa

 • Utvecklat ett levande och välkomnande hamnområde för Mariestadsbor och turister

 • Renoverat ishallen, ridhuset och påbörjat renoveringen av Lekevi

Dina kandidater i Mariestad

1.
1.Johan Abramsson, 51
2.
2.Richard Thorell, 38
3.
3.Sara Swahnström, 28
4.
4.Henrik Andersson, 31
5.
5.Anette Karlsson, 61
6.
6.Henrik Karlsson, 56
7.
7.Yvonne Gogolin, 61
8.
8.Sten Bergheden, 57
9.
9.Elin Abrahamsson, 22
10.
10.Göte Andersson, 44
11.
11.Karin Reboli, 46
12.
12.Olov Bergström, 68

13. Katarina Ahlgren Brydzinski, 51
14. Anders Bredelius, 72
15. Malin Olsson Lundqvist, 50
16. Urban Claesson, 69
17. Liselotte Andersson, 71
18. Anders Svensson, 52
19. Daniel Lång, 41
20. Eddy Normark, 53
21. Ola Jonegård, 36
22. Louise Grimlund, 20
23. Börje Andersson, 71
24. Johan Magnusson, 53
25. John G Nilsson, 81
26. Amin Safar, 48
27. Magnus Runersjö, 64
28. Cathrine Kronberg, 72
29. Sven Karlsson, 51
30. Lena Mejstedt, 67
31. Jonny Odhner, 75
32. Lars Carlsson, 67
33. Gunilla Hellsten Boman, 59
34. Tomas Kling, 75

35. Tom Forsell, 36
36. Slawomir Ahlgren Brydinski, 49
37. Lars Samuelsson, 89
38. Elsa Friscop, 21
39. Johanna Svensson, 45
40. Jennie Fröjd, 43
41. Rolf Rutgersson, 74
42. Anita Ahl, 79
43. Diana Bergheden, 26
44. Karin Bergström, 62
45. Malin Abrahamsson, 51
46. Gunilla Norrman, 74
47. Annelie Bergheden, 28
48. Marita Lundqvist, 78
49. Henrik Asp, 50
50. Ingbritt Andersson, 76
51. Ann-Louise Östlund, 53
52. Hannelore Fredriksson, 84
53. Anita Nilsson, 85
54. Madelaine Karlsson, 38
55. Marcus Maunula, 52