Moderaterna i Mariestad

Ordning och reda,
nu gör vi mera!

Förverkliga ditt drömläge!

Mariestad är en kommun och stad med fantastiska förutsättningar och ingen kan ha missat att det hänt mycket de senaste åren. Moderaterna har varit motorn i denna utveckling, och vi står nu inför en historisk utvecklingsresa med flertalet etableringar.

De möjligheter som Volvo och vårt befintliga näringsliv ger oss vill – och måste – vi ta vara på. Just nu ligger vårt fokus på frågor som tillväxt av nya arbetstillfällen, nya bostadsområden och ny industrimark. Att vi har valt detta fokus är för att kommunen behöver mer intäkter i framtiden, för att klara av att stärka och utveckla vår kärnverksamhet: vård, skola och omsorg. Tillsammans skapar vi framtidens Mariestad – ditt och mitt drömläge.

Ta steget och bli medlem du också! Varmt välkommen till våra möten för att diskutera hur vi på bästa sätt fortsätter att utveckla Mariestad. Du kan också kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Jag ser fram emot att höra från dig!

Johan Abrahamsson
K
ommunstyrelsens ordförande i Mariestads kommun

Så skapar vi framtidens Mariestad

1.

Äldrevård

 • Ge äldre möjligheten att flytta till ett trygghetsboende
 • Skapa mer utbyte mellan barn- och äldreomsorg
 • Utveckla arbetet för att motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa
 • Verka för att göra pensionärsrådet till kommunens matpanel för ökad delaktighet
 • Verka för en ökad delaktighet för personalen

2.

Skola

 • Skapa mer ordning och reda i klassrummet
 • Utveckla arbetsmiljön både för barn, elever och personal
 • Förbättra skolans möjligheter till tidigare upptäckt av särskilda behov
 • Utöka samarbetet med hemmen för ökat föräldraansvar
 • Fortsätta utvecklingen av förskolans läromiljöer
 • Verka för fler utbildningsplatser på Dacapo

3.

Livskvalitet

 • En levande stadskärna med ett större utbud
 • Ett rikt kulturliv och fritidsaktiviteter för alla åldrar
 • Stad och land går hand i hand och hela kommunen ska leva
 • Mariestad är en kommun som är enkel att leva i
 • Synliggöra vårt unika läge med jord, vatten och skog
 • Utveckla hamnen till en ännu attraktivare plats

4.

Klimat

 • Arbeta för de gröna näringarna och stärka den lokala produktionen
  Kommunen ska vara en aktiv part i klimatomställningen tillsammans med civilsamhälle och näringsliv
 • Fortsätta utvecklingen av kommunens test- och demonstrations-plats för att driva klimatomställningen
 • Fortsätta upprustningen och utvecklingen av våra byggnader, cykelbanor och parker

5.

Jobb

 • Bra företagsklimat ger fler jobb
 • Fortsätta värna det befintliga näringslivet
 • Snabbare handläggning och minskad byråkrati
 • Alla ska bidra efter sin förmåga
 • Förenkla omställning mellan olika branscher – fler utbildningsplatser inom fler områden
 • Utveckla medflyttar-servicen och förbättra samordningen mellan kommunen och näringslivet

6.

Trygghet

 • Alla skall känna sig trygga i sina hem och i sin vardag
 • Säkerställa att sjukhuset blir kvar i Mariestad
 • Nolltolerans mot droger
 • Verka för fler poliser och kommunala ordningsvakter samt mer kameraövervakning
 • Ta bort otrygga platser genom bättre belysning och fler trygghetsvandringar

För ett tryggt och trivsamt Mariestad!

Vi håller vad vi lovar

Ett axplock av vad vi genomfört utan skattehöjning:

 • Ökat kommunens intäkter som har återinvesterats i kärnverksamheten

 • Underhållit våra fastigheter samt gång- och cykelbanor

 • Förbättrat företagsklimatet

 • Startat träffpunkt Sonja för våra äldre

 • Startat kulturskola samt Fritidsbanken

 • Öppnat akutlogi för våldsutsatta kvinnor
 • Infört fältfritidsledare för en ökad trygghet

 • Utökat elevhälsans resurser för minskad psykisk ohälsa

 • Utvecklat ett levande och välkomnande hamnområde för Mariestadsbor och turister

 • Renoverat ishallen, ridhuset och påbörjat renoveringen av Lekevi

Moderaternas representanter

Johan Abramsson
Johan AbramssonKommunstyrelsens ordförande
Henrik Andersson
Henrik AnderssonKommunstyrelsens förste vice ordförande
Richard Thorell
Richard ThorellSocialnämndens ordförande
Sara Swahnström
Sara SwahnströmÄldre- och omsorgsnämndens ordförande
Anette Karlsson
Anette KarlssonBarn- och utbildningsnämndens ordförande
Yvonne Gogolin
Yvonne GogolinVänerEnergis ordförande
Karin Reboli
Karin ReboliKommunfullmäktiges ordförande
Göte Andersson
Göte AnderssonKommunfullmäktiges vice ordförande
Malin Olsson Lundqvist
Malin Olsson LundqvistKultur- och fritidsberedningens ordförande
Anders Bredelius
Anders BredeliusMiljö- och byggnadsnämndens vice ordförande
Petter Ryberg
Petter RybergMUF Mariestads ordförande
Sten Bergheden
Sten BerghedenLedamot i kommunfullmäktige och riksdagsledamot